HannaStyle
Regulamin
     

REGULAMIN

 1. System hurtowych zamówień firmy Hanna Style, znajdujący się na stronie internetowej pod adresem www.zamowienia.hannastyle.pl oraz na stronach www.hannastyle.com.pl, www.hannastyle.pl , www.hannastyle.eu w zakładce "ZAMÓWIENIA HURTOWE" umożliwia składanie zamówień na podstawie realnych stanów magazynowych za pośrednictwem Internetu.
 2. Ceny towarów podane w złotych polskich.
 3. Hanna Style zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w poniższych warunkach oraz zmian cen.
 4. Realizujemy zamówienia na terenie UE, które zostały złożone przez pełnoletnie osoby fizyczne lub osoby prawne mające swój adres zamieszkania lub siedzibę na terenie UE. Firma realizuje zamówienia poza UE na podstawie indywidualnych ustaleń z klientem.

PROCEDURA SKŁADANIA I REALIZACJI ZAMÓWIEŃ

 1. Klient może złożyć zamówienie po wcześniejszym załogowaniu sie do systemu. Login i hasło dostępu klient otrzymuje droga mailową lub pocztą. Login i hasło są przyznawane przez firmę Hanna Style według indywidualnych wytycznych.
 2. System zamówień hurtowych oparty jest o magazyn wyrobów gotowych firmy Hanna Style. Magazyn jest aktualizowany kilka razy dziennie.
 3. System umożliwia składanie zamówień bądź podgląd stanów magazynowych. Klient wybiera dany towar z listy towarów, określa ilość poszczególnych asortymentów. Na każdym etapie składania zamówienia klient ma podgląd kwoty faktury.
 4. System szacuje wysokość faktury na podstawie cen klienta. Podana jest cena netto oraz brutto danego asortymentu.
 5. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację złożonego zamówienia, Hanna Style zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia - o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Zamawiającego.
 6. Każde zamówienie zostanie potwierdzone e-mailem zwrotnym generowanym automatycznie przez system ? potwierdzenie przychodzi na wskazany prze klienta mail.
 7. Zakupione towary są dostarczane pod adres korespondencyjny wskazany przez klienta.
 8. Klient posiada prawo wyboru sposobu płatności. Forma płatności jest przyporządkowana klientowi jako wynik ustalonych wcześniej handlowych warunków współpracy.
 9. Koszt wysyłki jest pokrywany przez firmę Hanna Style w przypadku, gdy wartość zamówienia przekroczy 500 pln netto. W innych przypadkach koszt przesyłki ponosi klient. Firma Hanna Style współpracuje z firmą kurierską DPD oraz OPEK. Koszt przesyłki to 12 pln netto. Koszt przesyłki zagranicznej jest ustalany indywidualnie z klientem.
 10. Formy płatności za zamówienia:
 • płatność gotówkowa przedstawicielowi firmy Hanna Style
 • płatność gotówkowa w siedzibie firmy
 • płatność przelewem (termin płatności: 3,7,14,21,30,45,60 dni)
 • faktura faktoringowa ? termin 90 dni. Szczegółowe informacje u przedstawicieli oraz bezpośrednio w firmie tel. +48 61 810 81 24.
 • Zamówienia są realizowane w ciągu 14 dni roboczych. Ze względu na ilość i wielkość zamówień dołożymy wszelkich starań, aby zamówienia były realizowane w jak najkrótszym terminie.

GWARANCJE I REKLAMACJE

 1. Towary oferowane w systemie hurtowym Hanna Style są objęte gwarancją producenta.
 2. W przypadku reklamacji należy kontaktować się z Hanna Style
  tel +48 61 810 70 22
  fax. +48 61 622 98 28
  marketing@hannastyle.com.pl
 3. Podstawą przyjęcia towaru do reklamacji jest dostarczenie go w oryginalnym opakowaniu z zachowaną metką.
 4. Towary wadliwe bądź uszkodzone fabrycznie są wymieniane na nowe, pod warunkiem zgłoszenia uszkodzenia w terminie 5 dni roboczych od daty otrzymania przesyłki. Koszty przesyłki pokrywa nabywca.
 5. W przypadku, gdy opakowanie nosi znamiona uszkodzenia lub prób otwierania należy w obecności kuriera lub na poczcie sporządzić protokół szkody nie przyjmując towaru.
 6. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji lub uszkodzenia towaru z winy użytkownika, wszelkie koszty pokrywa Klient.
 7. O chęci zwrotu lub wymiany towaru porosimy nas wcześniej powiadomić drogą elektroniczną lub telefonicznie. Do przesyłanego do nas towaru porosimy dołączyć oryginał rachunku.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 31 marca 2000 r. Dz.U. nr 22 poz.271).